Afspraak is afspraak. Maatwerk is maatwerk.
En de garantie? Die is levenslang

Woning sparend

 

100% maatwerk
Wij laten bouwkundig uw woning ongemoeid. We gaan dus niet boren in de gevel, een steentje uithakken of een voeg uitslijpen. Dat is allemaal niet nodig. Na demontage van uw drempelvoorzieningen zijn er geen bouwkundige sporen aan uw huis. Alleen de voorziening is aangepast, niet uw huis.

Bij uitzondering kan het gebeuren dat een deur moet worden ingekort. Of een balustrade verhoogd. De noodzaak van deze ingreep geven wij aan, voordat u beslist over de installatie van een voorziening.

Een nette opgang
Onze drempelvoorziening gaan altijd probleemloos over in het aanliggende straatwerk. Met het oog daarop voeren wij kleine herbestratingen uit. Ons doel is een nette en veilige opgang.