"Floorsystems biedt veilige én duurzame manieren om mensen te laten deelnemen aan de samenleving."

Drempelvoorziening via uw gemeente?

 

Gemeenten hebben een wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat alle burgers kunnen meedoen in de samenleving. Daarvoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Een flink aantal gemeenten verstrekt (of subsidieert) op grond van de WMO drempelvoorzieningen aan de inwoners die deze nodig hebben.

Hoe zit dat in mijn gemeente?
Natuurlijk wilt u weten of uw gemeente ook drempelvoorzieningen verstrekt of deze deels vergoedt. Wij kunnen u uit eigen ervaring zeggen dat de volgende gemeenten drempelvoorzieningen verstrekken. Als uw gemeente er niet bij staat neemt u dan contact op met de afdeling WMO van uw gemeente. De kans dat uw gemeente ook drempelvoorzieningen (deels) vergoedt is groot, immers gemeenten hebben een WMO-plicht.