"Floorsystems biedt veilige én duurzame manieren om mensen te laten deelnemen aan de samenleving."

20jaar

Veelgestelde vragen coronavirus

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft neem contact met ons op via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of tel.: 088 3732 733.

 

Wat zijn de huidige maatregelen van Floorsystems rondom het coronavirus?

Op het moment is de kern van onze maatregelen dat wij direct contact met cliënten zo veel mogelijk vermijden en verantwoordelijk omgaan met de situatie door ons ten alle tijden aan de geldende richtlijnen van het RIVM te houden. Onze werkzaamheden gaan hierbij zoveel mogelijk door volgens de gebruikelijke levertijden.

 

Wél zijn er een aantal wijzigingen in onze werkwijze die in sommige gevallen voor vertraging kunnen zorgen. Kijk voor meer informatie bij de verdere punten in deze lijst.

 

Kan ik nog een (spoed)aanvraag voor een drempelvoorziening doen?

Zeker! Wij begrijpen dat het ook in deze periode van belang is dat er voldoende bewegingsvrijheid is. Daarom bieden wij al onze producten en diensten ook nu aan.

 

Wél zijn er een aantal wijzigingen in onze werkwijze die in sommige gevallen voor vertraging kunnen zorgen. Kijk voor meer informatie bij de verdere punten in deze lijst.

 

Wat zijn de huidige levertijden?

Onze gebruikelijke levertijden zijn ook nu van kracht voor voorzieningen bij voor- en achterdeur (met achterom) en urgente voorzieningen binnenshuis. Na de offerte aanvraag wordt binnen twee weken een offerte opgesteld aan de hand van een contactloze inmeet afspraak bij de cliënt. Na goedkeuring van de offerte vindt installatie ook binnen twee weken plaats.

 

Voor overige voorzieningen op balkons, bij binnendeuren en achterdeuren zonder achterom stellen wij de offerte op aan de hand van foto’s. Hierbij zijn we afhankelijk van de termijn waarop deze foto’s worden aangeleverd en of deze foto’s bruikbaar zijn. Op het moment hebben wij nog geen duidelijkheid over de termijn waarop deze voorzieningen geplaatst kunnen worden. Hiervoor zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

 

Wat is de werkwijze voor drempelvoorziening(en) bij voor- en achterdeur (met achterom)?

Inmetingen, installaties en demontages bij voor-en achterdeur (met achterom) verlopen volgens het gebruikelijke traject. Indien er een (klein) gedeelte aan de binnenzijde van de woning geïnstalleerd moet worden, kunnen wij dit met de deur op een kier en rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM uitvoeren. Indien er foto’s zijn van de binnenzijde ontvangen wij deze graag.

 

Wat is de werkwijze voor drempelvoorziening(en) binnenshuis? (balkon, binnendeuren en achterdeuren zonder achterom)

Voor inmetingen vragen we in deze gevallen foto’s van de drempels om het traject zo veel mogelijk door te laten lopen. Let op! Het is hierbij van belang dat het hoogteverschil duidelijk zichtbaar is en er een goed overzicht wordt gegeven van de situatie rondom de drempel. Vraag voor het maken van bruikbare foto’s daarom onze meetinstructies via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Installaties en demontages die niet urgent zijn worden vooralsnog uitgesteld. Bent u van mening dat het noodzakelijk is dat uw voorziening tóch op korte termijn wordt geïnstalleerd of gedemonteerd? Neem dan contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden om, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM, de voorziening te kunnen installeren.

 

Hoe maak ik bruikbare foto’s?

Voor het maken van bruikbare foto’s hebben wij foto instructies opgesteld. U kunt deze opvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

De installatie van mijn voorziening is uitgesteld. Wanneer kan mijn voorziening op balkon of bij binnendeur wél geïnstalleerd worden?

We begrijpen dat u zo snel mogelijk gebruik wilt maken van uw voorziening. Echter, de veiligheidsrisico’s van het coronavirus zijn op het moment nog groot. Zodra deze risico’s voldoende zijn afgenomen en wij installaties binnenshuis weer kunnen uitvoeren zullen wij telefonisch contact met u opnemen voor het maken van een installatie afspraak.

 

Wanneer is een drempelvoorziening urgent?

Dit is het geval wanneer de verwachting is dat er op korte termijn een veiligheidsrisico zal ontstaan door het ontbreken van een voorziening, groter dan het gezondheidsrisico dat het coronavirus met zich meebrengt. Wij vragen u dit risico voor de cliënt en onze medewerkers goed te overwegen voor u een aanvraag voor een urgente drempelvoorziening doet.

 

Een aanvraag voor een urgente drempelvoorziening (of een aanvraag die op een later moment urgent wordt) doorloopt deze het gebruikelijke traject. Echter, waar installatie van andere voorzieningen na goedkeuring van de offerte wordt uitgesteld, vindt bij deze projecten wél doorgang plaats.

 

Ik ben van mening dat mijn drempelvoorziening bij balkon of binnendeur urgent is. Wat kan ik doen?

We begrijpen dat u zo snel mogelijk gebruik wilt maken van uw voorziening. Mocht u een groter veiligheidsrisico ondervinden door het ontbreken van uw drempelvoorziening, neem dan contact met ons op. Dan bespreken de mogelijkheden om, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM, de urgente voorziening(en) binnenshuis te kunnen installeren.

 

Wij willen u vragen het gezondheidsrisico voor u en onze medewerkers goed te overwegen alvorens u contact met ons opneemt.

 

Het kabinet versoepelt per 1 juni. Wanneer versoepelt Floorsystems de maatregelen?

We stellen de gezondheid van onze, veelal kwetsbare cliënten, voorop en willen daarom verder gaan dan de richtlijnen van het RIVM. Daarom wachten we eerst de twee weken af die het kost om de effecten van de landelijke versoepelingen te zien. Daarna zullen we besluiten in hoeverre we mee kunnen gaan met deze versoepelingen. In de praktijk zal dit resulteren in een vertraging van 2-4 weken ten opzichte van de landelijke versoepelingen.